REKUPERÁCIA – legislatívny a hlavne zdravotný – IMPERATÍV VETRANIA LIMODOR

Poďme na to zhurta. Máme pre Vás zlú správu a dobré informácie.

Zlá správa:

Spoločenstvo vlastníkov a správcovia zodpovedajú v bytových domoch za dodržiavanie zákona č. 321/2014 Zb. o energetickej efektívnosti. Súčasťou energetickej efektívnosti je kontrolované vetranie. Za nedodržanie hrozia už sankcie – pokuty, opatrenia vrátane neudelenia úradného súhlasu pri úkonoch s nehnuteľnosťou.

Harmonizovaná legislatíva na úrovni EU a aj Slovenska – šetrenie energií – životné prostredie – kvalita života – zdravie obyvateľstva – je v  záujme zdravia človeka. Stanovuje trvale udržateľné podmienky, vrátane kontrolovaného vetrania, systém kontroly, certifikácie a auditov.

Sankcie sú dôsledkom podcenenia významu kontrolovaného vetrania pre energetickú úsporu a pre zdravotné potreby človeka.

O čom je reč?

Ministerstvo životného prostredia SR  zverejnilo v hlavných správach RTVS 2. novembra 2018 zverejnilo, že zlá kvalita vzduchu na Slovensku spôsobuje viac ako 5000 predčasných úmrtí ročne.

Pre porovnanie – na cestách zomrie ročne 250 ľudí a na alkohol asi 4.000.

Zlú kvalitu vzduchu, tretiu najhoršou v EU, spôsobujev prvom rade vysoká koncentrácia tuhých častíc vo  vzduchu. Je výsledkom dopravy, priemyselnej výroby a vykurovania nevhodným palivom.  Okrem tuhých častíc  je v ovzduší nadmerné množstvo chemikálií, pele alergény a iných škodlivých látok.

To na nás číha vonku. A čo vnútri, kde človek strávi až 80% času?

Do bytov kde sa vetrá oknom, sa takýto zdravotne závadný vzduch dostane bez prekážky spolu s rušivým vonkajším hlukom a prievanom. Nebezpečie chronických chorôb dýchacích ciest je zvýšené o domovú vlhkosť, plesne, mikroorganizmy a chemikálie z múrov, formaldehydy a radóny. To všetko vyvoláva diskomfort, alergie, chronické choroby dýchacích ciest, teda práceneschopnosť.

Riaditeľ inštitútu environmentálnej politiky Martin Haluš  a primár oddelenia funkčnej diagnostiky dýchania a obehuv Nitre, Bohumil Matula potvrdili, že ekonomickým dôsledkom takejto práceneschopnosti je ročná strata produktivity 77 mil. €.

Suma sumárum  – peniaze na zateplenie vyfučali oknom a prípadný zbytok úspor padne na účet zdravia. To chceme?

A teraz k dobrým informáciám:

J.M.TRADE, spol. s r.o. má overené riešenie. Na energeticky úsporné, tiché, komfortné odvetranie kúpeľní aj priamo zo sprchy a WC aj priamo z misy individuálny tlakový ventilátor  LIMODOR FM a na vetranie obytných, spálňových a komunálnych  priestorov  v novostavbách aj pri obnove individuálne programovateľné vetracie tlakové zariadenie s protiprúdovou rekuperáciou a s diaľkovým ovládaním. LIMODOR AirVital.  

Spoľahnite sa na overenú vetraciu kvalitu LIMODOR. 50 rokov skúseností. 80% kúpeľní a WC v Rakúsku. Najvyššia dôvera v Nemecku, Švajčiarsku, Taliansku a ďalších krajinách.  

A ešte mimoriadne dobrá informácia pre tých, ktorí sa dokážu rýchlo rozhodnúť:

J.M.TRADE spol. s r. o. vám pre projekty nad 50 ks poskytne dočasne dotáciu vo forme mimoriadnej zľavy z nákupných cien. A pre certifikované bytové domy s energetickou certifikáciou aj tip ako sa dá ušetriť ďalších 10-15% nákladov pri obnove.

Je už o päť minút dvanásť – zákony a zdravie nepoznajú trpezlivosť.

Individuálny vetrací systém LIMODOR – ako to funguje?

Systém sa skladá z dvoch úrovní vetrania bytu v zateplených domoch bez nekontrolovaných vzduchových prestupov cez ich skelet.

Základnou nevyhnutnou úrovňou je odvetranie kúpeľne a WC do stúpačkových vetracích potrubí bytového domu. Odvetranie znehodnoteného vzduchu z miestnosti, kde sa tvoria pary, pachy, plesne a s tým súvisiace škodliviny, ktorých sa treba zbaviť. S touto úlohou sa ľahko vysporiada individuálny tlakový ventilátor  LIMODOR FM.

Nadstavbou úrovňou pre zdravie obyvateľov  – dnes už legislatívnym aj zdravotným  imperatívom  – je úsporné vetranie obytných a spálňových priestorov s rekuperáciou. Namiesto tradičného otvorenia okna sa s touto úlohou ľahko vysporiada cez vonkajší múr  individuálne ovládané protiprúdové rekuperačné zariadenie LIMODOR AirVital.

Ako to spolu súvisí? LIMODOR FM vytlačí tlakom do stúpačky vlhký a znehodnotený vzduch. Pri utesnených prestupoch v skelete to vyvolá  v byte mierny podtlak. Cez rekuperačné zariadenie LIMODOR AirVital v pozícii stand-by sa do bytu podtlakom dostane prefiltrovaný chladnejší vonkajší vzduch. Na to zareaguje program a spustí činnosť rekuperačného vetracieho zariadenia. Tlaky sa zakrátko vyrovnajú a vonkajší chladný vzduch prijme vo výmenníku odovzdané teplo odvádzaného vzduchu.

Prečo do kúpeľne LIMODOR FM a nie nejaký iný ventilátor?

LIMODOR F/M – UP 60 je individuálne ovládaný radiálny/odstredivý, teda tlakový ventilátor vyvinutý na tiché, ale vysoko efektívne odvetrávanie miestnosti kúpeľní a WC.

Individuálne ovládaný znamená energeticky úsporný. Vetrá vtedy, keď si to práve prajete. Tlakový znamená, že je účinný aj pri protitlaku v stúpačkovom potrubí  alebo pri pri prekonávaní  vonkajších nepriaznivých tlakových podmienok až do 130 Pa. Priame odvetranie  pary zo sprchovacieho kúta znamená úsporu – skrátenie času vetrania.  Krytie IPX5 odolné voči tryskajúcej vode umožňuje  zvýšenú ochranu pred vlhkosťou, plesňami, ale aj pred chemickými výparmi z muriva, radónom a formaldehydom, CO2.  Priame odvetranie WC-systému znamená tiež skrátenie času vetrania. Intenzívne odvetrá pachy už priamo z WC-misy.  Odvetraný vzduch v bytových domoch je odvádzaný do úsporných malorozmerných stúpačkových potrubí alebo cez stenu von. Tesná klapkou spätného prúdenia vzduchu spoľahlivo zabraňuje vnikaniu pachov z potrubí a z okolia. Ventilátory a aj stúpačkové potrubia môžu byť vybavené bezúdržbovými protipožiarnymi zábranami  do 90 minút. Inštalácia je možná v ľubovoľnej polohe na omietku, pod omietku , do sadrokartónu. Je rýchla a praktická, teda úsporná v dvoch jednoduchých krokoch. Takmer nečujne (32 dB) sa s nízkou spotrebou (11W) spoľahlivo vetrá desaťročia.  Prevádzka je bezúdržbová s výnimkou svojpomocnej výmeny filtra.

Prečo do obývacích priestorov a spální LIMODOR AirVital a nie nejaký iný ventilátor?

Krátko o firme LIMOT – výrobcovi zariadení LIMODOR a rekuperácii.

Firma LIMOT vyvinula do zateplených domov vo svojom vývojovom centre aj vlastné rekuperačné a iné úsporné vetracie zariadenia a zdokonalila kooperačné vetracie systémy s minimalizovaním energetických strát. Centrálne bytové a celodomové systémy aj decentrálne individuálne. Úspešne sa s nimi uplatňuje doma aj v zahraničí. Tieto skúsenosti ju oprávňujú svoje aj konkurenčné zariadenia navzájom porovnať a vyhodnotiť. Výsledok – do bytov odporúča LIMODOR AirVital.

Čo je to vlastne rekuperácia?

Rekuperácia je energeticky úsporný kontrolovaný vetrací proces, v ktorom odvádzaný vzduch odovzdáva vo výmenníku väčšinu svojho tepla vstupujúcemu vzduchu.

Ak zateplíte dom bez rekuperácie nesplníte zákonné podmienky pre povinnú certifikáciu a audit

Ak zateplíte dom bez rekuperácie,  riskujete, že nedostanete úradné povolenie na užívanie, prevod, predaj a iné právne úkony vrátane preplatenia časti nákladov z eurofondov

Ak zateplíte dom bez rekuperácie a budete poctivo vetrať oknom, na zateplenie ste vyhodili peniaze nazmar. Neušetríte.

Ak zateplíte dom bez rekuperácie a budete šetriť energiu a úsporne vetrať oknom, tiež neušetríte a aj ochoriete.

LIMODOR AirVital je individuálne radiálne protiprúdové vetracie zariadenie s rekuperáciou.  Je to kooperačné zariadenie. Firma LIMOT ho vo svojich laboratóriách zdokonalila. Výroba sa finalizuje vo firme LIMOT.

LIMODOR AirVital vyrieši naliehavé požiadavky legislatívy, energetické úspory  a hlavne vyrieši Vašu potrebu zdravého vzduchu v byte aj v kancelárii. Ihneď, jednoducho komfortne a účinne.

Zariadenie sa montuje jednoducho v miestnosti na vonkajšiu stenu, neďaleko bežnej elektrickej zástrčky alebo elektroinštalačnej krabice. Cez stenu vedie jedno krátke dvojcestné potrubie s priemerom iba 110 mm. Spotrebovaný vzduch je odvádzaný z miestnosti dvojicou radiálnychventilátorov cez filter, výmenník a jednou časťou potrubia von. Súčasne je druhou dvojicou radiálnych ventilátorov privádzaný protiprúdom čerstvý vzduch zvonku. Vonkajší vzduch prechádza druhou časťou potrubia cez protialergické peľové filtre F7 a cez výmenník a predhriaty a vyčistený vzduch sa dostáva do miestnosti. Ak je v miestnosti 22°C a vonku 0°C, vonkajší vzduch sa vo výmenníku zohreje na 17°C. Podľa EU smernice 1254/2014 je ročná spotreba v chladnej klimatickej zóne 4,2 kWh. Dosahuje tak viac ako 18-násobne nižšiu energetickú stratu oproti 76,7 kWh, čo je spotreba energie na vykurovanie rovnakého množstva vzduchu pri vetraní oknom. Spotreba energie je 8-29 W, zníženie vonkajšieho hluku je až o 52 dB. Vlastný hluk je od nečujných 21 dB pri intenzite stáleho minimálneho vetrania 25 m3/hod v jednom smere, po 41 dB pri maximálnom vetrení 70 m3/hod. v jednom smere.

Ovládanie a voľba programov je diaľkovým ovládačom. Display na zariadení informuje o aktuálnom stave systému, intenzite vetrania, teplote, vlhkosti v miestnosti, zvolenom programe a upozorní na potrebu vyčistenia alebo svojpomocnej výmeny filtrov. Inak zariadenie nevyžaduje údržbu. Umožňuje aj nezanedbateľnú úsporu energie v lete pri znižovaní teploty horúceho vonkajšieho vzduchu do klimatizovaných miestností. Vetracím výkonom zabezpečí komfort a zdravší vzduch ako je vonku pre 80 – 120 m2 obytného priestoru v novostavbách aj po zateplení starších domov.

Máloktoré vetracie zariadenie s rekuperáciou poskytne človeku takýto sumár finančných, energeticky úsporných a zdraviu prospešných prínosov ako LIMODOR AirVital.

A ak sa rozhodujete sa rýchlo DOČASNÁ  DOTÁCIA VO FORME MIMORIADNEJ ZĽAVY vás neminie. Za 5 minút to ešte stihnete! Pre viac info kliknite tu.