1904 – Vzduch 4 elementy života

Na zamyslenie –  4 elementy  života. Oheň, voda, zem a vzduch. 

Bez ohňa neuvaríš, bez vody vyschneš, bez zeme nevypestuješ. BEZ VZDUCHU? Áno. Je s tebou AMEN!!! Ako potápač viem čo to znamená, ak CHÝBA VZDUCH. Ale pre človeka  – pre mňa, pre teba, pre rodinu, obec, kraj, krajinu svetadiel a svet –  je VZDUCH iba vzduch. Kým nechýba…

Na zamyslenie – TZB. Voda, plyn, elektrina, teplo. Kde zostal čerstvý VZDUCH??? ZA DVERAMI.

S masívnou finančnou podporou sa dá zatepliť skelet aj odstrániť úniky tepla cez netesnosti a tak šetriť energiu. V zozname podpory sú aj rozvody vody a kanalizácie, plynu a elektriny. VZDUCH SA DO ZOZNAMU PODPORY NEDOSTAL.  Ani vzduchotechnické stúpačky, v mnohých prípadoch staré, páchnuce, zanesené nehygienické a možno nefunkčné. Na zabezpečenie upraveného čerstvého vzduchu do bytov ako na dôsledok utesnenia skeletu budovy zoznam podpory nemyslel.  Čo na to ŽIVOT A ZDRAVIE??? 

CHÝBA NÁM VZDUCH. Otvoríme okno? Kdeže – šetríme. Všetky vynaložené prostriedky na úsporu energie by boli fuč!!!  V byte sa nedá dýchať!?!? Tak predsa otvoríme okno. Zvonku nás ovalí smog, prach, hluk, zima, hmyz, prievan, pach, hmyz, mikroorganizmy a chemikálie, ktoré zmyslami ani nevnímame. Tak to okno predsa zatvoríme. Máme vnútri smrádeček, z plesní nás bolia aj oči, z vlhkosti kašleme, zo stavebných chemikálií máme alergie chytáme debku, nevieme sa sústrediť, pracovný výkon klesol, životný optimizmus – zabudli sme čo to slovo znamená. Čo sa to s nami deje?

Chýba nám vzduch                 vzduch              VZDUCH           VZDUCH      VZDUCH
Z malého problému vzduch sa stal narastajúci problém CHÝBA NÁM VZDUCH.

ROČNE u nás NA ZLÝ VZDUCH PREDČASNE ZOMIERA nad 5.500 ľudí. To je zverejnená štatistika. Pozor – nie na životné prostredie ako celok, ale na zlý vonkajší vzduch. TRETÍ NAJHORŠÍ VZDUCH v EU. Jedno promile populácietakto na Slovensku zbytočne umiera. A pozor – čo sa týka liečenia respiračných ochorení – to je samostatná kapitola. Ekonomická strata národného hospodárstva spôsobená respiračnými chorobami – pracovná neschopnosť, liečenie, nemocnice – predstavuje ročne 77.000.000€.

Len tak zľahka na porovnanie – za minulý rok 2018 u nás na cestách zahynulo 228 ľudí. Je to strašné.  Sú toho plné noviny, internet aj televízne stanice. Treba investovať do podpory zvýšenia bezpečnosti na cestách. Zo zákona – zo štátneho rozpočtu, obecné peniaze, európske fondy, pôžičky, úvery, súkromné zdroje – skrátka všetko čo sa dá. Áno treba. Život každého jednotlivca treba chrániť. 228 úmrtí ročne na cestách je 228 ľudí. 

A čo tak tých 5.500 predčasných úmrtí na ZLÝ VONKAJŠÍ VZDUCH? Ich život nemal rovnakú hodnotu pre spoločnosť? Mysleli aj na nich zákony? Treba uznať, že mysleli.   Aj harmonizované európske odporučenia, aj slovenské právne normy. Vyjadrujú záujmy a potreby  obyvateľov. A??? Ani stavebné úrady ich neberú dostatočne vážne. Chýba účinnejšia osveta a aj vôľa odborných kruhovzaradiť VZDUCH, teda zdravé vnútorné životné prostredia medzi položky verejného záujmu podporované aj legislatívne a finančne a trvať na sprísnení postihov za ich nedodržiavanie.  VZDUCH JE ŽIVOT. Už v prvom odstavci je uvedené, čo sa stane človeku ak mu čo i len krátkodobo chýba element VZDUCH. AMEN!!! 

V Nemeckupredčasne zomrelo v minulom roku na zhodné dôsledky zlého vonkajšieho vzduchu 42.000 ľudí. To je ½ promile populácie. A majú s tým vážny problém. Téma sa už stala aj predmetom parlamentnej rozpravy na sprísnenie postihov za nedodržiavanie platných predpisov a noriem, dôsledné dodržiavanie európskych a nemeckých noriem o kontrolovanom vetraní s rekuperáciou pre ozdravenie vnútorného prostredia a sprísnenia týkajúce sa znižovania exhalátov v ovzduší  – priemysel, autá, kúrenie, stavebné materiály. Skrátka predpisy na trvale udržateľné podmienky pre zdravý život a životné prostredie, kde je v hlavnej úlohe zdravý človeka a k tomu potrebný ZDRAVÝ VZDUCH.Poučíme sa aspoň od Nemcov, keď už tí Švédi sú tak ďaleko?

VZDUCH trochu ináč. Hovorili sme o platforme vonkajšieho vzduchu a vnútorného prostredia domov sme sa skoro nedotkli. Zabudnime na citácie harmonizovaných noriem a ich platných novelizácií ako sú STN EN 15251/2008 o vnútornom prostredí budov, vyhláška 259/2008 Z.z. v znení  124/2017 Z.z. k zákonu 355/2007 Z.z. o požiadavkách na vnútorné prostredie, či 321/2014 Z.z. (+ 4/2019Z.z.) o energetickej efektívnosti. Tie hovoria aj o tom, že najviac znečisťujúcim prvkom vnútorného prostredia je človek. A aj o tom, kde sa dá dosiahnuť zdravý vzduch vo vnútornom prostredí prirodzeným vetraním. Takmer nikde. Takmer všade je na Slovensku vonkajší vzduch trvale alebo prechodne závadný.  80-90% času strávi u nás človek medzi múrmi a chce tam žiť zdravo, komfortne a energeticky úsporne. Hlavne tam potrebuje mať ZDRAVÝ VZDUCH, bez plesní, chemických výparov stavieb, pachov, smogu, okrem toho bez prievanu, vonkajšieho hluku. Sú teda tieto normy šikanou alebo sú v záujme človeka? Tieto normy sú v záujme človeka. 

Vie však o potrebe kontrolovaného vetrania jednotlivec, prípadne správca – laik, že to je v zateplených utesnených skeletoch domovpotrebné – aj zo zákona, ale hlavne pre zdravie? Že správca zodpovedá aj za hygienu bytového domu, teda aj za zdravý vzduch v bytoch? Že ak nesplní literu zákona, môže mať z toho problémy on ako zodpovedná osoba, ale aj obyvatelia bytov pri právnych úkonoch ako je prenájom, predaj? Sotva. Spravidla sa zhrozia, že majú za niečo zaplatiť čo doteraz pri vetraní cez medzery v plášti domu nebolo potrebné. Čo to spôsobovalo, to sme rozobrali už vyššie.

Čo na to odborníci? Ak odmyslíme konzervatívnych neprajníkov efektívneho úsporného vetrania – a sú aj takí – dnes už developeri, projekčné kancelárie architekti, ale aj zhotovitelia pozerajú dopredu. Intenzívne vnímajú, že sa blíži termín, kedy bez rekuperácie nebude možné predložiť projektyna stavebné povolenie a bez rekuperačného systému vetrania sa nedosiahne požadovaná energetická úroveň pre užívacie rozhodnutie a ani zdravé a komfortné vnútorné životné prostredie v bytových domoch.

Teda čo na to ODBORNÍCI – VZDUCHÁRI? Čakajú čo sa stane. Chápu situáciu, že by sa mali angažovať v záujme zdravia obyvateľstva a energetických úspor, ale KTO MÁ NA TO ČAS? Nech sa starajú iní, mladší. A tí iní sa skôr starajú o zabehnuté časti TZB – voda, plyn, elektrina, teplo, kde už nie je potrebné presadiť u zákonodarcu legislatívnu a aj finančnú angažovanosť. Dá sa zarobiť aj bez toho. KTO BY SI PÁLIL PRSTY???

Ale možno niekto predsa. Ten niekto vidí trochu viac dopredu a nevzdáva vopred boj o zdravie obyvateľstva v zdravom vnútornom prostredí a o úsporu energií.  Vníma, že VZDUCH je ZÁKLADNÁ POTREBA NA PREŽITIE. Potreby do budúcnosti vidí harmonizovane. Potreby v zmysle požiadaviek ministerstva zdravotníctva – znižovanie chorobnosti, aj potreby v zmysle odporučení a podmienok financovania zo zdrojov EU a ich overovania, teda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo. Ten niekto, kto vidí trochu viac dopredu, ten jediný má možnosť a povinnosť stať sa aktívnym zástancom verejného záujmu PRÁVA NA VZDUCH a garantom výhľadu stavebníctva do budúcnosti. Ministerstvo  dopravy a výstavby SR. Ministerstvo  dopravy a výstavby SR by malo artikulovať potreby stavebníctva zákonodarcovi tak, aby aj VZDUCH – ZÁKLADNÁ POTREBA NA PREŽITIE, dostal svoje primerané postavenie v právnych normách aj s finančným zabezpečením, ale tiež ich presadzovaní a vymožiteľnosti v záujme človeka na všetkých úrovniach. Takáto norma umožní elementu VZDUCH priradiť v spätnom reťazci od výkonných orgánov štátnej a obecnej správy, cez stavebné úrady (s guľatou pečiatkou verejného záujmu v prospech jednotlivca), cez kvalifikované overenie kvality navrhovaných a skutočne vykonaných riešení vetracích systémov jeho jedinečný význam pre potrebu človeka.  VZDUCH = ŽIVOT.

Možno som sa nechal uniesť všeobecne platnou myšlienkou 4 elementy života – vzduch. A myšlienkou VZUCH = ŽIVOT. Život jednotlivca, rodiny, obce, mesta, štátu, svetadielu a celého sveta.  Začína u jednotlivca. A príklady priťahujú.

Áno – nechal som sa uniesť a zabudol som, že vlastne mojim cieľom pri tejto téme bola aj propagácia individuálneho bytového vetracieho systému LIMODOR AirClean.  Prečo práve LIMODOR? Lebo ako hovorí overený slogan výrobcu – všetci sa snažia napodobniť LIMODOR a nikomu sa to nedarí. LIMODOR a VZDUCH sa nedajú oddeliť od roku 1961. Výrobky LIMODOR fungujú, fungujú, fungujú a fungujú. Šetria, šetria, šetria energiu. Zjednodušujú, zjednodušujú, zjednodušujú inštaláciu. Chránia, chránia, chránia a chránia pred vnikaním zlého vzduchu. Odvetrávajú, odvetrávajú a odvetrávajú pary priamo zo sprchovacej kabínky a pachy z WC misy výpary z kuchyne. Nevyžadujú, nevyžadujú a nevyžadujú externý servis – výmenu filtra zvládne domáci pán alebo pani. 80% bytov a hotelov v Rakúsku si dlhodobo pochvaľujú ich spoľahlivosť.

A čo individuálne ovládaný rekuperačný vetrací systém LIMODOR AirClean?

Nerobí hanbu rodine výrobkov LIMODOR. Naopak. Je šitý na mieru jednej rodiny, jedného bytu. V rodinnom dome aj v bytovom dome. Doma lepší vzduch ako vonku. Tichý, energeticky úsporný. Variabilný pre zimný režim, leto, párty, trvalé minimálne vetranie, silné vetranie, odvádza vzduch aj z kuchyne, vracia energiu cez 80% späť s filtrovaným vonkajším vzduchom vhodným aj pre alergikov. Atď. Atď. Atď. Ostatné na stránke www.limodor.sk.

LIMODOR = VZDUCH     VZDUCH = ELEMENT ŽIVOTA

VSAĎTE  NA   L I M O D O R  AirClean – ČAS POTVRDÍ SPRÁVNOSŤ ROZHODNUTIA

04/2019