1909 – Klimatický alarm Kongres Vyhne

V Z D U C H    –   C E L O S V E T O V Ý    A L A R M

KLIMATICKÝ SUMMIT OSN V NEW YORKU SEPTEMBER 2019

KLIMATICKÉ ZMENY SÚ AKÚTNOU HROZBOU PRE  ŽIVOT

 

  • Na znehodnotený vzduch na Slovensku predčasne zomiera ročne cez 5.000 ľudí, každý tisíci človek
  • 77 štátov vrátane Slovenska podpísalo záverečný protokolKlimatického summitu OSN o opatreniach na odstraňovanie príčin klimatických zmien
  • najväčší znečisťovatelia protokol nepodpísali– Čina, USA, Rusko, Japonsko, India – tie spôsobujú viac ako 50%celkového znehodnocovania vzduchu
  • Slovensko sa v New Yorku zaviazalo dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu
  • Slovensko má v súčasnosti tretí najhorší vzduch v Európe

 

  • Čo znehodnocuje vonkajší vzduch na Slovenku?

– vysoká koncentrácia tuhých častíc – doprava, automobily, nesprávne vykurovanie

– prachové častice, sadze – priemysel, nečistota komunikácií, nesprávne vykurovanie,

– nadmerné množstvo chemikálií – emisie uhlíka, dusíka, formaldehydy, fasádne plesne

– pele, alergény, mikroorganizmy, výkaly živých organizmov

– dráždivý  s m o g

 

  • To všetko vdychujeme vonku – a čo nás dusí vnútri?

– cez otvorené okno máme to isté vnútri a pribudne ešte

– vydýchaný vzduch

– výpary z muriva – radóny, azbest

– vlhkosť  z omietok

– vnútorné plesne

– výpary pracích prostriedkov

– mikroorganizmy

– výpary z varenia

– textilné otery

 

Čo teda vnútri dýchame?

Pozrite sa nafilter vysávača po najbližšom upratovaní, na filter klimatizácie alebo filter digestora – to dýchame. To všetko máme doma.

Riešenie?

Kontrolované vetranie– jediné správne vetranie pre zdraviev zateplených nepriepustných domoch.

5.000 predčasných úmrtí ročne v dôsledku znehodnoteného vzduchu. To je

 

ALARM PRE KAŽDÉHO Z NÁS

 

POCHOPÍME VČAS, ŽE SA Z D R A V Ý  V Z D U CH TÝKA KAŽDÉHO Z  NÁS ????

09/2019