1910 – Element vzduch Kongres Vyhne

4 elementy života – VZDUCH

Lepšia správa – 2.-4.10 2019
diskusia ZLSBD – 4 elementy zdravého a bezpečného bytového domu

Vedeli ste že kontrolované vetranie v bytových domoch  šetrí energiu a hlavne zdravie?

Vitajte vo svete 4 elementov – sú základnou súčasťou života.

Vitajte vo svete kontrolovaného vetrania vetracími systémami LIMODOR. Poskytujú efektívne individuálne odvetranie kúpeľní, WC a tiež  celobytové vetranie s rekuperáciou,  ktoré šetria v bytových domoch energiu a zdravie.

Vedeli ste, ktoré sú 4 elementy života?
… že sú to zem, oheň, voda a vzduch?
… že bez vody, zeme a ohňa vydržíte niekoľko dní?
… že bez vzduchu iba niekoľko minút?
… že zhoršovanie kvality vzduchu spôsobuje v prvom rade skleníkový efekt spôsobený obsahom CO2 a oxydmi dusíka v atmosfére?
… že podľa WMO (svetová meteorologická organizácia) v máji 2019 bolo prvýkrát prekročených  na viacerých miestach sveta zdraviu škodlivý limit skleníkového efektu 400 ppm CO2 ?
… že je to v prvom rade spôsobené kúrením fosílnymi palivami, výfukmi motorových vozidiel?
… že Slovensko má tretí najhorší vzduch v EU?
… že na Slovensku predčasne ročne zomiera na zlý vzduch viac ako 5000 ľudí? Je to každý tisíci obyvateľ?
… že Nemecko, kde zomiera na zlý vzduch 42.000 ľudí ročne, teda každý dvojtisíci  bije parlamente na poplach?
… že pri vetraní oknom taký istý vzduch dýchame aj v byte?
… že ak v zateplenom dome vetráme oknom výdaje na zateplenie sa znehodnocujú zvyšovaním nákladmi na vykurovaciu energiu ?
… že v byte je kvalita/nekvalita vzduchu ešte zhoršená pôsobením človeka – dýchanie, výpary z varenia, pachy, vlhkosť, plesne, mikroorganizmy, výpary z muriva a omietok?
… že ak nevetráme ani oknom, škodíme svojmu zdraviu a pomaly sa chystáme zvýšiť štatistiku 5000 predčasných úmrtí?
… že zdravotné a energetické smernice EU a aj právne normy v SR predpisujú od roku 2021 povinnosť kontrolované vetranie s rekuperáciou?
… že aj za dodržanie vhodných zdravotných podmienky obyvateľstva v bytových domoch zodpovedá správca?

Vitajte vo svete kontrolovaného vetrania LIMODOR. Získate výrazné zlepšenie vnútorného prostredia s rekuperáciou energetickú triedu A a až 18-násobnú úsporu energie na vykurovaní oproti otvorenému oknu. Poskytujú efektívne individuálne odvetranie kúpeľní, WC a tiež  celobytové vetranie s rekuperáciou,

Riešením pre element vzruch sú vetracie systémy LIMODOR. Šetria v bytových domoch aj energiu aj zdravie.