Naši partneri

NATUR-PACK

Naša spoločnosť si prostredníctvom oprávnenej organizácie NATUR-PACK, a.s. plní povinnosti spätného odberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov v súlade s platnou legislatívou.