AirClean + AquaVent + AirOnova

využitie energie z odvetrávaného vzduchu na ohrev vody v bojleri, prípadne v lete aj na klimatizáciu
Odvetrať s rekuperáciou byt alebo dom a ohriať v bojleri teplú vodu?
Nech sa páči

Kombinácia vetracích systémov LIMODOR LIMODOR  AirClean + LIMODOR AquaVent + AirOnova

NOVINKA 2020

Vysoko efektívne energetické spojenie pre väčšie byty, viacbytové domy, rodinné domy, administratívne, výrobné a spoločenské priestory

Táto kombinácia úspešne poskytuje energeticky úsporne komfort pre zamestnancov  v administratívnych a výrobných priestoroch firmy LIMOT Leonding – výrobcu systémov LIMODOR

Ako to funguje?

LIMODOR AquaVent v štandardnom režime odčerpáva z interiéru teplý opotrebovaný vzduch, odoberá mu technológiou čerpadla tepelnú energiu, ktorú využíva na ohrev  vody v bežne  priradenom bojleri.

Odpadový výrazne schladený vzduch vypúšťa do exteriéru. Odčerpaním vzduchu vyvolá v interiéri podtlak.

LIMODOR AirClean štandardne odčerpáva z interiéru teplý opotrebovaný vzduch a vo výmenníku mu odoberie teplo, ktoré odovzdá s účinnosťou až 94,5% rovnakému množstvu privádzanému vzduchu z exteriéru a takto predhriaty vzduch rozvádza do miestností.

Podtlak v interiéri vyvolaný tepelným čerpadlom vyrovná zariadenie AirOnova nasávaním vzduchu z exteriéru. Tento vzduch má však vonkajšiu teplotu. Systém ho teda primieša do rozvodu privádzaného predhriateho vzduch AirClean. Do interiéru sa tak dostáva  menej predhriaty vzduch. Náklady na jeho doohriatie na izbovú teplotu sú však stále ďaleko nižšie ako na ohriate vzduchu s vonkajšou teplotou bez využitia kombinácie systémov LIMODOR.

Odvetrať s rekuperáciou byt alebo dom, ohriať v bojleri teplú vodu
a ešte aj priestor v lete lacno klimatizovať?
Nech sa páči

 

Kombinácia vetracích systémov LIMODOR  LIMODOR  AirClean + LIMODOR AquaVent + AirOnova

NOVINKA 2020

Vysoko efektívne energetické spojenie pre väčšie byty, viacbytové domy, rodinné domy, administratívne, výrobné a spoločenské priestory – s pridanou hodnotou vo forme klimatizácie v lete

Ako to funguje?

LIMODOR AquaVent v štandardnom režime odčerpáva z interiéru teplý opotrebovaný vzduch, odoberá mu zariadením čerpadla tepelnú energiu, ktorú využíva na ohrev  vody v bežne  priradenom bojleri. Odčerpaním vzduchu vyvolá v interiéri podtlak.

Odpadový schladený vzduch vypúšťa do exteriéru v lete cez  „klimatizačný“ zásobník vody. Vodu v zásobníku ochladí.

LIMODOR AirClean štandardne odčerpáva z interiéru teplý opotrebovaný vzduch a vo výmenníku mu odoberie teplo, ktoré odovzdá rovnakému množstvu privádzanému vzduchu z exteriéru a takto predhriaty vzduch rozvádza do miestností.

Podtlak v interiéri vyvolaný tepelným čerpadlom vyrovná zariadenie AirOnova nasávaním vzduchu z exteriéru. Tento vzduch má však vonkajšiu teplotu. Systém čerstvý, ale teplý letný vzduch schladí chladnou vodou  klimatizačného zásobníka a primieša ho do rozvodu privádzaného vzduchu systému AirClean. Do interiéru sa tak rozvádza bez dodatočných nákladov menej ochladený vzduch bez potreby prevádzkovo nákladných klimatizačných systémov.

Náklady na vyvetranie interiéru, získanie teplej vody v bojleri a dokúrenie na izbovú teplotu, ak je vonku chladno alebo na „klimatizáciu“/ochladenie vzduchu na príjemnú izbovú teplotu, ak je vonku teplo,  sú však stále ďaleko nižšie ako náklady na ohriatie/ochladenie vzduchu s vonkajšou teplotou bez využitia kombinácie systémov LIMODOR.

Upozornenie: Obidve kombinácie sú možné iba ako individuálne „ušitie na mieru“  pre záujemcu. Výrobca si vyhradzuje právo na predbežné overenie vhodnosti na základe vyhodnotení projektu záujemcu.