LIMODOR F/M

Premení vašu kúpeľňu na sviežu a štýlovú miestnosť alebo: Zbavime vas pachov

Ventilátor LIMODOR F/M je overeným výsledkom neustáleho technického vývoja firmy LIMOT orientovaného na budúcnosť. Je odpoveďou výroby na prieskum požiadaviek zákazníka – vysoký užívateľský komfort, estetický dizajn, najlepšie technické riešenie a absolútne jednoduchá montáž a údržba.

Ventilátory LIMODOR F/M sú:

 • mimoriadne tiché
 • neprekonateľne účinné

 • energeticky úsporné

 • komfortné
 • trvale spoľahlivé

 • majú veľmi účinný spätný ventil

 • 5 ročná záruka na ventilátor

Vetrací výkon je podľa typu 60 – 100 m3/hod.

Svoju funkciu plnia v rodinných domoch, bytovkách, administratívnych budovách a hotelových komplexoch nehlučným, bezpečným a efektívnym odvetrávaním sprchovacích kútov, kúpelní, WC, sáun, kuchýň, komôr, pivníc, spoločenských miestností, kancelárií a podobne. Biely plastový kryt na stene alebo v strope – jediná viditeľná časť ventilátora – elegantne dotvára interiér miestnosti. Vetrací výkon je podľa typu 60 – 100 m3/hod. O kvalite hovorí fakt, že aj keď skončí záruka 5 rokov ventilátory LIMODOR F/M naďalej dlhé roky spoľahlivo slúžia spokojným zákazníkom.

Praktické variabilné príslušenstvo a zvláštna výbava prispôsobujú komfort vetrania predstavám užívateľa. Umožňuje oneskorené zapnutie a vypnutie ventilátora, stále minimálne vetranie, automatické zapnutie ako reakciu na pohyb v miestnosti, alebo na zvýšenú vlhkosť, ovládanie diaľkovým ovládačom a podobne. Ventilátor LIMODOR F/M pripojený na vhodný splachovací systém Geberit dokáže vyvetrať miestnosť a súčasne odčerpať „ťažký“ vzduch priamo z miesta jeho vzniku – z WC misy.

Odvetranie WC misy

Ventilátor LIMODOR F/M pripojený na vhodný splachovací systém Geberit dokáže vyvetrať miestnosť a súčasne odčerpať „ťažký“ vzduch priamo z miesta jeho vzniku – z WC misy.

LIMODOR F/M – UP

LIMODOR F/M – AP

filtračná vaňa LFWR

Zostava ventilátora

Možnosti a zostava ventilátora LIMODOR F/M

Ventilátory LIMODOR F/M je možné inštalovať pod omietku, do sadrokartónu (UP) alebo na omietku (AP),

Ventilátor LIMODOR F/M-UP umožňuje aj vytvorenie zostavy s jedným prídavným zariadením na súčasné odvetranie ďalšieho priestoru. Buď cez filtračnú vaňu LFWR alebo na odsávanie pachov z WC misy cez splachovací systém Geberit. Pripojenie k ventilátoru LIMODOR F/M-UP je cez zaslepený otvor na bočných stenách plášťa ventilátora LIMODOR F/M-UP.

Základná zostava ventilátora LIMODOR F/M - UP

1. Výfukové hrdlo

2. Spätná klapka

3. Svorkovnica

4. Elektronika motora

5. Dúchadlo, motor ventilátora

6. Filter

7. Kryt

8. Plášť

9. Záslepka

10. Otvore pre elektrokábel

Cenník produktov

Technické informácie

Montáž: pod omietku (FM-UP)
na omietku (FM-AP)
Polohy montáže: možné sú všetky polohy
(vertikálna, horizontálna, šikmá)
Elektrina: 230 V~, 0.09A, 11 W pri 60 m3/hod.
230 V~, 0.11A, 23 W pri 100 m3/hod.
Vetracia jednotka: radiálna tlaková
Menovitý odvetrávací výkon: 60/100 m3/hod.
Rozdiel tlaku:
montáž pod omietkumontáž na omietku
– ∆ps = 133 Pa pri 60 m3/hod.
– ∆ps = 61 Pa pri 100 m3/hod.- ∆ps = 133 Pa pri 60 m3/hod.
– ∆ps = 55 Pa pri 100 m3/hod
Úroveň tlaku hluku:
montáž pod omietkumontáž na omietku
– 32 dB(A) pri 60 m3/hod.
– 38 dB(A) pri 100 m3/hod.- 37 dB(A) pri 60 m3/hod.
– 47 dB(A) pri 100 m3/hod.
Trieda ochrany: IPX5
Požiarna ochrana F 90 – zvláštna výbava: – protipožiarny plášť BR
– protipožiarna klapka BK
Max. počet prípojok: 1 – na súčasné odvetrávanie WC misy alebo druhého priestoru
Montážna hĺbka: 100 mm
Priemer hrdla výfuku: 80/75 mm

LIMODOR F/M - montáž POD omietku (UP)
LIMODOR F/M - montáž NA omietku (AP)
LIMODOR F/M pod omietku (UP)
LIMODOR F/M nad omietku (AP)
Montážny návod LIMODOR F/M pod omietku

 

Dôležité upozornenie – pri všetkých spôsoboch montáže dôsledne dbať na to, aby boli súčasti vetracieho systému riadne upevnené a pri činnosti ventilátora nerezonovali. Odporúča sa vibráciu voľného nemurovaného potrubia odhlučniť obalením izolačnou textíliou alebo montážnou penou.

Z garančných dôvodov, ale aj z dôvodov poistných podmienok platných pre celý objekt, je žiaduce, aby odborné stavebno-montážne aj elektrikárske práce vykonal certifikovaný odborník.

Pracovný postup:

Práce pri montáži do steny, alebo do plného plafónu v etape hrubej stavby

 1. Plášť ventilátora LIMODOR F/M-UP osadiť na konečné miesto do takej minimálnej hĺbky, aby budúce obklady alebo líce steny prekryli okrajovú manžetu plášťa. (Pružiny rámu dúchadla umožňujú toleranciu osadzovanej hĺbky 0 – 80 mm.) (obr. 9)
 2. Výfukové hrdlo tesne pripojiť k vetraciemu potrubiu/stúpačke v takom uhle, aby z vetracieho potrubia nestekali prípadné vodné zrazeniny do plášťa ventilátora. (obr. 1)
 3. V prípade plánovaného odvetrania z WC-misy alebo cez filtračnú vaňu LFWR vytlačiť záslepku, osadiť sacie hrdlo a spojiť ventilátor potrubím s prídavným zariadením (obr. 2)
 4. Cez káblový otvor v plášti ventilátora priviesť k svorkovnici elektrický kábel s potrebným počtom žíl (podľa schémy zapojenia v závislosti od použitej elektroniky) a s dĺžkou približne 100 mm. (obr. 06-08)
 5. Odstrániť 8 mm izolácie z koncov žíl a osadiť ich do otvorov bezskrutkovej odnímateľnej svorkovnice dôsledne podľa schémy zapojenia.
 6. Podľa schémy zapojenia prispôsobiť ističe a vypínače v elektroinštalácii stavby.
 7. Do plášťa ventilátora LIMODOR F/M-UP vložiť montážnu kartónovú vložku, ktorá je súčasťou dodávky. Vložka zabráni znečisteniu vnútra plášťa pri ďalších prácach na stavbe. Takto je plášť pripravený na osadenie dúchadla a krytu v etape po maliarskych a obkladačských prácach. (obr. 10)
 8. Plášť ventilátora obmurovať.

Práce do odľahčenej steny alebo odľahčeného plafónu (sadrokartón) v etape stavby pred dokončením, alebo pri rekonštrukčných prácach na stavbe.

Počas montáže je potrebný prístup za sadrokartón z okolia osadzovaného plášťa.

 1. Do sadrokartónu vyrezať presný otvor podľa rozmerov plášťa ventilátora tak, aby manžeta plášťa dosadla na sadrokartón.
 2. Výfukové hrdlo tesne pripojiť k vetraciemu potrubiu/stúpačke v takom uhle, aby z vetracieho potrubia nestekali prípadné vodné zrazeniny do plášťa ventilátora.
 3. V prípade plánovaného odvetrania z WC-misy alebo cez filtračnú vaňu LFWR vytlačiť záslepku, osadiť sacie hrdlo a spojiť ventilátor potrubím s prídavným zariadením
 4. Poza sadrokartón priviesť k svorkovnici cez káblový otvor v plášti ventilátora elektrický kábel s potrebným počtom žíl (podľa schémy zapojenia v závislosti od použitej elektroniky) a s dĺžkou približne 100 mm (obr. 06-08)
 5. Odstrániť 8 mm izolácie z koncov žíl a osadiť ich do otvorov bezskrutkovej odnímateľnej svorkovnice dôsledne podľa schémy zapojenia.
 6. Podľa schémy zapojenia prispôsobiť ističe a vypínače v elektroinštalácii stavby.
 7. Na upevnenie ventilátora do sadrokartónu použiť špeciálnu montážnu sadu LIMODOR LF/M-MS
 8. Obsahuje na mieru presné fixačné pliešky na spevnenie rohov manžety plášťa, pliešky na upevnenie plášťa do sadrokartónu a skrutky.
 9. Do plášťa ventilátora LIMODOR F/M-UP vložiť montážnu kartónovú vložku, ktorá je súčasťou dodávky. Vložka zabráni znečisteniu vnútra plášťa pri ďalších prácach na stavbe. Takto je plášť pripravený na osadenie dúchadla a krytu v etape po maliarskych a obkladačských prácach.

Finálne práce v etape po maliarskych a obkladačských prácach

 1. Vybrať z plášťa montážnu kartónovú vložku. Dúchadlo priložiť k čistému plášťu tak, aby výfuk dúchadla smeroval k výfukovému hrdlu a zástrčka na zadnej strane elektroniky motora do svorkovnice. Dúchadlo bez náradia jemným tlakom zatlačiť až zaklapne. Pružiny rámu dúchadla umožňujú toleranciu osadzovanej hĺbky 0 – 40 mm, prípadne pri prevesení pružiny do druhej polohy až do 80 mm. (obr. 11)
 2. Filter uložiť hrubšou stranou na veko dúchadla a kryt ventilátora jemne zatlačiť až zaklapne. (obr. 12-13)
 3. Skontrolovať pripojenie vypínačov a správne pripojenie ističov či zodpovedajú príslušnej schéme zapojenia.
 4. Ak áno, zapnúť ističe, priviesť elektrický prúd do okruhu a vyskúšať správnu činnosť ventilátora LIMODOR F/M-UP a jeho príslušenstva.

Tri rady k montáži:

 • Ak je potrebné zmeniť smer výfuku zboku dozadu alebo opačne, nie je to možné bez kúpy náhradného medzikusu.
 • Ak ventilátor po zapnutí nebeží, overte, či je privedený prúd k ventilátoru, či nie je zapnuté relé s oneskoreným štartom, či je zapojenie vykonané presne podľa schémy.
 • Ak chcete skontrolovať pripojenie elektriny do svorkovnice je potrebné vybrať z plášťa dúchadlo. Pri starších výrobkoch uvoľnite krížovým skrutkovačom tri lesklé skrutky na dúchadle. Pri novších odklopte tri červené klipy. Posuňte skrutky/klipy v kanáliku smerom k osi dúchadla. Tak uvoľníte zaklapávacie pružiny dúchadla. Nenásilne vyberte dúchadlo z plášťa. Následne posuňte skrutky/klipy na pôvodné miesto a dotiahnite, klipy preklopte. Pripravíte tak zaklapávacie pružiny na opätovné osadenie dúchadla do plášťa.
Montážny návod LIMODOR F/M na omietku

 

Pre renováciu (dodatočnú montáž) sa často využíva  ventilátor LIMODOR F/M-AP na omietku s výfukovým potrubím dozadu. Jednoduchšia inštalácia minimalizuje zásah do stavby a kúpeľňových obkladov.

Dôležité upozornenie – pri všetkých spôsoboch montáže dôsledne dbať na to, aby boli súčasti vetracieho systému riadne upevnené a pri činnosti ventilátora nerezonovali. Odporúča sa vibráciu voľného nemurovaného potrubia odhlučniť obalením izolačnou textíliou alebo montážnou penou.

Z garančných dôvodov, ale aj z dôvodov poistných podmienok platných pre celý objekt, je žiaduce, aby odborné stavebno-montážne aj elektrikárske práce vykonal certifikovaný odborník.

Pracovný postup:

Práce pri montáži do steny, alebo do plného plafónu v etape začiatku rekonštrukcie:

 1. Označiť si na stene/plafóne miesto, kam má byť ventilátor umiestnený.
 2. Označiť na stene miesta na vŕtanie podľa priloženej šablóny
  – diery cez stenu na potrubie od výfuku ventilátora, ktorý má Ø 80 mm
  – dierok pre hmoždinky na priskrutkovanie plášťa ventilátora na stenu/plafón (obr. 03)
  – oproti zadnému otvoru pre elektrokábel na plášti ventilátora
 3. Vyvŕtať diery/otvory do steny/plafónu na označených miestach
 4. Priviesť elektrokábel s dĺžkou 100 mm, minimálne s tromi, ale odporúča sa s piatimi vodičmi.
 5. a) Ak má byť výfukový vzduch vyvedený cez stenu do exteriéru, dohliadnuť, aby bola diera vyspádovaná mierne smerom von. Do diery vložiť vetracie potrubie s vnútorným Ø tesne nad 80 mm. Na fasáde s malým presahom. Vetracie potrubie uložiť do diery (upevniť/zatesniť/obmurovať) tak, aby popri ňom nefúkalo a neskôr pri vetraní v stene nerezonovalo. Vhodným zakončením vetracieho potrubia na fasáde je vonkajšia mriežka LIMODOR s protihmyzovou sieťkou. Potrubie na fasáde zrezať tak, aby tesne zapadlo do nosnej časti vonkajšej mriežky. Nosnú časť mriežky priskrutkovať s miernym odsadením a jemným zaklapnutím nasadiť kryt mriežky s šikmými lamelami tak, aby prípadný kondenz a dažďová voda boli dovádzané od fasády.
  b) Ak má byť výfukový vzduch vyvedený cez stenu/plafón do stúpačkového potrubia, priviesť do diery od stúpačkového potrubia spojovacie vetracie potrubie s vnútorným Ø tesne nad 80 mm. Dohliadnuť, aby za stenou/plafónom pokračovalo spojovacie vetracie potrubie so spádom od ventilátora.
 6. Cez káblový otvor v plášti ventilátora priviesť k svorkovnici elektrický kábel s potrebným počtom žíl (podľa schémy zapojenia v závislosti od použitej elektroniky a s dĺžkou približne 100 mm)
 7. Výfukové hrdlo tesne pripojiť v stene/plafóne k vetraciemu potrubiu od stúpačkového potrubia.
 8. Plášť ventilátora pevne priskrutkovať k stene. Tichý chod ventilátora podporí vloženie protivibračnej podložky medzi plášť ventilátora a stenu/plafón, ktorá zabráni neželanej vibrácii a zvýšeniu hluku.
 9. Odstrániť 8 mm izolácie z koncov žíl elektrokábla a osadiť ich do otvorov bezskrutkovej odnímateľnej svorkovnice dôsledne podľa schémy zapojenia. (obr. 04) (obr. 05)
 10. Podľa schémy zapojenia prispôsobiť ističe a vypínače v elektroinštalácii stavby.
 11. Do plášťa ventilátora LIMODOR F/M-UP vložiť montážnu kartónovú vložku, ktorá je súčasťou dodávky. Vložka zabráni znečisteniu vnútra plášťa pri ďalších rekonštrukčných prácach. Takto je plášť pripravený na osadenie dúchadla a krytu v etape po maliarskych a obkladačských úpravách.

Finálne práce v etape po maliarskych a obkladačských prácach

 1. Vybrať z plášťa montážnu kartónovú vložku. Dúchadlo priložiť k čistému plášťu tak, aby výfuk dúchadla smeroval k výfukovému hrdlu a zástrčka na zadnej strane elektroniky motora do svorkovnice. Dúchadlo bez náradia jemným tlakom zatlačiť až zaklapne.
 2. Filter uložiť hrubšou stranou na veko dúchadla, na plášť ventilátora nasunúť rám a kryt ventilátora jemne zatlačiť až zaklapne. (obr. 06) (obr. 07)
 3. Skontrolovať pripojenie vypínačov a správne pripojenie ističov či zodpovedajú príslušnej schéme zapojenia.
 4. Ak áno, zapnúť ističe, priviesť elektrický prúd do okruhu a vyskúšať správnu činnosť ventilátora LIMODOR F/M-AP a jeho príslušenstva.

Tri rady k montáži:

 • Ak je potrebné zmeniť smer výfuku zboku dozadu alebo opačne, nie je to možné bez kúpy náhradného medzikusu.
 • Ak ventilátor po zapnutí nebeží, overte, či je privedený prúd k ventilátoru, či nie je zapnuté relé s oneskoreným štartom, či je zapojenie vykonané presne podľa schémy.
 • Ak chcete skontrolovať pripojenie elektriny do svorkovnice je potrebné vybrať z plášťa dúchadlo. Pri starších typoch uvoľnite krížovým skrutkovačom tri lesklé skrutky na dúchadle. Pri novších odklopte tri červené klipy. Posuňte skrutky/klipy v kanáliku smerom k osi dúchadla. Tak uvoľníte zaklapávacie pružiny dúchadla. Nenásilne vyberte dúchadlo z plášťa. Následne posuňte skrutky/klipy na pôvodné miesto a dotiahnite, klipy preklopte. Pripravíte tak zaklapávacie pružiny na opätovné osadenie dúchadla do plášťa.
Schéma elektrického zapojenia LIMODOR F/M

 

Inštalačné a údržbárske práce na zariadení smú vykonávať len autorizované odborne spôsobilé osoby
v oblasti elektroinštalácií.

– ventilátory je možné prevádzkovať len pri menovitom napätí uvedenom na výrobnom štítku
– bezpodmienečne dodržiavajte technické údaje na výrobnom štítku
– krytie uvedené na výrobnom štítku platí len za dodržania podmienok montáže uvedených v tomto návode na montáž

Elektrické zapojenie
Pri čiastočnom zaťažení zariadenia sa svetlo vždy musí spínať dvojpólovým spínačom.
Pri akýchkoľvek inštalačných a údržbárskych prácach alebo pri otvorení spínacej skrinky je potrebné odpojiť všetky póly zariadenia od napätia jedno alebo dvojjpólovým ističom podľa zapojenia, prípadne dvojpólovým vypínačom s minimálnou vzdialenosťou kontaktov 3 mm.

Elektrické pripojenie smú vykonávať len autorizované, odborne spôsobilé osoby podľa zodpovedajúcich priložených schém elektrického zapojenia.

Všetky príslušné bezpečnostné a montážne predpisy musia byť dodržané. Zmerané napätie a frekvencia sa musia zhodovať s údajmi uvedenými na výrobnom štítku ventilátora. Napájací kábel je potrebné viesť tak, aby sa vylúčilo vniknutie vody do ventilátora po kábli. Nikdy neviesť kábel po ostrej hrane. Zariadenia majú krytie IPX5 (ochrana proti striekajúcej vode). Okrem toho vyhovujú triede ochrany II.

Elektrické zapojenie sa vykonáva na svorkovnicu, ktorá sa nachádza v krabici. Je potrebné dodržať príslušnú schému zapojenia podľa typu ventilátora a typu modulov. V miestnostiach bez okien sa odporúča regulácia paralelne so svetlom.

Nesprávne pripojenie zničí elektroniku prístroja!

Elektrické zapojenie nesmie byť až do osadenia ventilátora pod napätím!

Príručka pre užívateľa

KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte akékoľvek otázky, alebo sa potrebujete poradiť, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.