AirOnova

Čisté dýchanie vďaka regulovanému a filtrovanému čerstvému vzduchu.
INOVÁCIA 2020
Čerstvý čistý vzduch do interiéru?
 Nech sa páči:

LIMODOR AirOnova – kontrolované privádzanie filtrovaného vzduchu dnu

Overené bezprievanové privádzanie čerstvého filtrovaného  vzduchu pri vyrovnávaní podtlaku v dôsledku tlakového odvetrávania opotrebovaného vzduchu inými systémami LIMODOR. Kruhovité vyhotovenie d=150 mm alebo ploché vyhotovenie do ostenia. Zvukový útlm 19 dB.

Limodor vetracie systémy
Limodor AirOnova