AirOdor

Decentralizované vetranie pre zdravé klimatické podmienky v obytných priestoroch.
Nenápadná rekuperácia v menších priestoroch?
Nech sa páči.

LIMODOR AirOdor – malý a citlivý

Montážou jedného alebo viacerých decentralizovaných zariadení AirOdor na vetranie jednej miestnosti, ktoré slúžia na prísun a odvádzanie vzduchu v obytných priestoroch so spätným získavaním tepla, zabezpečíte príjemné klimatické podmienky medzi štyrmi stenami vašej miestnosti.

Limodor AirOdor