LIMODOR AirClean

Zdravší vzduch ako vonku - tichý spoločník pre zdravé prostredie, komfort a úspora energie v byte.
INOVÁCIA 2019

Energetická trieda A

Odvetrať s rekuperáciou celý byt alebo dom? 
Nech sa páči

individuálne nastaviteľné kontrolované  lokálne vetranie s rekuperáciou tepla pre bytový alebo nebytový priestor alebo dom

LIMODOR  AirClean 180

INOVÁCIA 2019

Limodor AirClean Set 180 EC 60 30
LIMODOR  AirClean 300 DL

INOVÁCIA 2019

Limodor AirClean Set 300 DL
LIMODOR AirClean 300 ZL

INOVÁCIA 2019

Limodor vetracie systémy

Niektoré zo spoločných charakteristických úžitkových vlastností:

Efektívne protiprúdové výmenníky dosahujú účinnosť až 94,5 %  – energetická trieda A. Odčerpávanie opotrebovaného vzduchu z viacerých najzaťaženejších vyhrievaných priestorov ako sú kúpeľne, WC, kuchyne. Privádzanie čerstvého filtrovaného a predhriateho vzduchu do hodnotných priestorov – spálne, obývačky, detské izby, spoločenské miestnosti, kancelárie a podobne. Umožňujú stále minimálne vetranie, alebo intenzívne vetrania. Riadiaca jednotka automaticky vyrovná prísun rovnakého množstva čerstvého vzduchu.  V letnej sezóne pri otvorených oknách umožňuje systém prepnutie na letný režim a spína sa iba pri potrebe vetrať na plný výkon. Maximálny príkon je v závislosti od typu 65W alebo 115W. Maximálna hlučnosť od 32 do 48 dB(A).

LIMODOR AirClean 180

individuálna rekuperácia pre menší byt a rodinný dom

Všetko pod kontrolou – legislatíva, zdravie a komfort, prevádzkové úspory. Kontrolované tlakové vetranie podľa požiadaviek zákona. Zdravé bezprašné prostredie v byte bez vonkajšieho hluku. Bezprievanovité vetranie podľa individuálnej potreby. Tichý chod. Estetické riešenie v interiéri. Široký sortiment prídavných zariadení času štartu a dobehu, senzorov pohybu, vlhkosti,  pachov a podobne. Jednoduché ovládanie.

Vyvážené  množstvo odčerpaného a privádzaného filtrovaného vzduchu. Krátke čisté potrubné trasy. Prevádzka bez potreby externej údržby a kontroly. Jednoduché svojpomocné vyčistenie a výmena filtrov – ako pri vysávači.  Šetrenie energie v zime aj v lete. V chladnom prostredí až 18-násobná úspora energie oproti otvorenému oknu. Jednoduchý prechod na úsporný letný režim.

LIMODOR AirClean 300 DL

Individuálna decentrálna/centrálna bytová/domová rekuperácia
INOVÁCIA 2019   Energetická trieda A

Všetko pod kontrolou – legislatíva, zdravie a komfort, prevádzkové úspory. Kontrolované tlakové vetranie podľa požiadaviek zákona. Bez potreby vetrať oknom. Trvalé bezprievanovite vetrávanie obytného priestoru. Individuálne podľa potreby decentrálne ovládané zvýšenie odvetrávania mokrých priestorov ako sú WC, kúpeľňa, kuchyňa. Riadiaca jednotka automaticky a centrálne  prispôsobí privádzanie rovnakého množstva filtrovaného a predhriateho vzduchu do interiéru v pomere zvoleného rozdelenia do čistých priestorov spální, obývačky jedálne a pod.  Zdravé bezprašné prostredie v byte bez vonkajšieho hluku. Bezprievanovité vetranie podľa individuálnej potreby. Tichý chod. Estetické riešenie v interiéri do cca 450 m3. Široký sortiment prídavných zariadení času štartu a dobehu, senzorov pohybu, vlhkosti,  pachov a podobne. Jednoduché ovládanie.

Limodor AirClean Set 300 DL

LIMODOR AirClean 300 ZL

Centrálna bytová/domová rekuperácia s centrálnym riadením
INOVÁCIA 2019   Energetická trieda A

Všetko pod kontrolou – legislatíva, zdravie a komfort, prevádzkové úspory. Kontrolované tlakové vetranie podľa požiadaviek zákona. Bez potreby vetrať oknom. Trvalé bezprievanovite vetrávanie.  Centrálne, bez potreby individuálne zasahovať je možné nastaviť parametre odvádzania opotrebeného vzduchu  a privádzania čerstvého filtrovaného a prehriateho vzduchu do obytných, nebytových, kancelárskych a komunálnych priestorov.  Široký sortiment prídavných zariadení času štartu a dobehu, senzorov pohybu, vlhkosti,  pachov a podobne umožňuje také nastavenie, ktoré vytvorí užívateľom priestoru automaticky a úsporne zdravé a komfortné prostredie s čistým vzduchom tak v obytných ako aj sociálnych miestnostiach vetraného priestoru. Zdravé bezprašné prostredie v byte bez vonkajšieho hluku. Bez otvorenia okien, prievanu, takmer nečujne. Estetické riešenie v interiéri do cca 450 m3. Jednoduché ovládanie.

Limodor vetracie systémy

Cenník produktov

Technické informácie

LIMODOR AirClean 180 je individuálne ovládané systémové vetracie zariadenie s rekuperáciou tepla pre byty v rodinných domoch, vo viacpodlažných bytových domoch a iných komunálnych objektoch pre vetraný priestor do 250 m3, čo zodpovedá asi 100 mobytnej plochy.  Väčšou verziou je LIMODOR AirtClean 300 pre približne 180 mobytnej plochy. Zariadenie odčerpáva z interiéru radiálnymi ventilátormi použitý vzduch v izbovej teplote a cez výmenník tepla ho ochladený odvádza von. Súčasne načerpáva z exteriéru cez filter a cez výmenník tepla také isté množstvo vonkajšieho vzduchu. Do jednotlivých miestností rozvádza podľa potreby predhriaty a upravený vonkajší vzduch zbavený pevných častíc, peľov a alergénov.

Ak je rekuperačná skriňa s ventilátorovou kazetou umiestnená v tesnej blízkosti spálne, odporúča sa priradiť do systému na strane načerpávania vzduchu medzi ventilátorovú jednotku a rozvádzač vzduchu tlmič hluku SD 191/179-500 – opcia.

Vzduch medzi miestami odčerpávania vzduchu z interieru a výustakmi privedeného upraveného vzduchu musí mať voľný pohyb. Buď popod interiérové dvere alebo vzduchovými prechodkami medzi miestnosťami- opcia.

Pre vyššie poschodia, kde hrozí silný vietor a nepriaznivý tlak pre funkciu sa odporúča nahradiť bežné fasádne mriežky fasádnymi prechodkami so znížením vonkajšieho protitlaku a tlakovými zábranami, prípadne bočným vyústením – opcia. Výustky by mali prechádzať cez fasádu na tej istej strane budovy, prípadne by mali byť vyvedené nad strechu.

Ventilátory LIMODOR F/M AirClean je možné zabudovať v akejkoľvek polohe pod omietku alebo na omietku alebo do stropu. Majú krytie proti ostreku IPX5, čo umožňuje odvetrávať kúpeľňu aj priamo zo sprchovacieho kúta. Komfort zvyšuje aj možnosť odvetrávania prípojkou priamo z WC misy.

Pre ovládanie spôsobov zapínania, vypínania a prepínania ventilátorov LIMODOR F/M AirClean existuje ako opcia široký sortiment prídavných modulov a senzorov reagujúcich na vlhkosť, pach, pohyb nastavenie oneskorenia štartu vysokého výkonu a prepnutia na minimálne vetranie, intervalové vetranie, rádiové ovládanie a podobne. Vhodné úsporné prvky ovládania zaraďujú  systém LIMODOR AirClean do energetickej triedy A.

Do základnej zostavy LIMODOR AirClean 180 na strane odčerpávania vzduchu z interiéru patria:

  • tri dvojstupňové radiálne ventilátory LIMODOR F/M 60/30 alebo 60/40 AirClean, ktoré sú umiestnené v miestnostiach s vyššou potrebou odčerpávania opotrebovaného vzduchu – v kúpeľni, WC, kuchyni. Všetky tri ventilátory odčerpávajú cez filter vzduch z interiéru na stupeň minimálneho vetrania. V momente potreby sa zapne manuálne alebo prepne automaticky každý samostatne na plný výkon.
  • Rekuperačná skriňa AirClean PWT 365 – výmenník tepla, časť výstup. Protiprúdový výmenník tepla je srdcom zariadenia. Umiestnený má byť na dobre prístupnom mieste, napríklad na stene v technickom zázemí alebo v skrinke tak, aby nerušil. Vo výmenníku teplo odčerpávaného vzduchu z interiéru zohrieva vzduch z exteriéru. Prúd vzduchu z interiéru smerom von a prúd vzduchu z exteriéru smerom dnu prúdia vo výmenníku proti sebe bez toho aby sa premiešali. Odovzdávajú si iba teplo. Účinnosť výmeny je nad 80%.
  • Fasádna mriežka – na odvedenie opotrebovaného vzduchu von. Je vybavená sieťkou proti hmyzu a šikmými krytkami proti dažďu a priamemu protivetru.
  • Spojovacie potrubie – nie je síce predmetom dodávky, ale je dôležité vedieť, že má mať dostatočnú priepustnosť vzduchu a minimum oblúkov, ktoré znižujú výkon.

 

Do základnej zostavy LIMODOR AirClean 180 na strane čerpania vzduchu z exteriéru patria:

  • Fasádna mriežka – cez ktorú vstupuje čerpaný vzduch zvonku do systému. Má byť minimálne 1m od fasádnej mriežky na odvedenie opotrebovaného vzduchu.
  • Rekuperačná skriňa – výmenník tepla, časť vstup. Pozostáva z filtra na zachytávanie pevných častíc, peľov a alergénov, samotného výmenníka s funkciou ako je popísané vyššie, ďalej z prípojky na odvádzanie kondenzu a senzoru zamrznutia. Kondenz je potrebné odvádzať cez sifón, aby nevznikal zápach. Senzor zamrznutia zabezpečuje ochranu proti zamrznutiu prívodu vzduchu.
  • Ventilátorová kazeta – je umiestnená tesne za rekuperačnou skriňou. Je to zvukovotlmiaca krabica, v ktorej je uložený radiálny ventilátor LIMODOOR W AirClean s výkonom do 180m3na načerpávanie vzduchu z exteriéru. Aktuálny výkon prispôsobuje riadiaca jednotka aktuálnemu množstvu odvetrávaného vzduchu z interiéru.
  • Vzduchový rozvádzač – je umiestnený za ventilátorovou jednotkou a rozdeľuje vzduch do potrubí k jednotlivým výustkom privádzaného vzduchu v interiéria súčasne je prekážkou na prenos hluku od ventilátora do miestností.
  • Výustky privádzaného vzduchu LFWR – sú umiestnené v miestnostiach, kam má prúdiť čerstvý upravený vzduch – spálne, obývačky, detské izby a podobne. Sú spravidla 4 a mali by byť, čo najďalej od miest odčerpávania vzduchu z interiéru. Množstvo privádzaného vzduchu do jednotlivých miestností je možné jednoducho nastaviť regulačnou platňou na výustku.
  • Riadiaca jednotka – podľa momentálnej spotreby energie ventilátorov LIMODOR FM AirClean pri odčerpávaní vzduchu reguluje výkon ventilátorovej jednotky pri načerpávaní vzduchu z exteriéru. Riadiaca jednotka umožňuje tiež nastavenie mierneho zvýšenia množstva privádzaného vzduchu na zamedzenie prašnosti cez stenové netesnosti a tiež jednoduché prepnutie systému na letný režim.

KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte akékoľvek otázky, alebo sa potrebujete poradiť, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.