baner limodor fm

Vytlačiť

Montážny návod LIMODOR FM na omietku

Pre renováciu (dodatočnú montáž) sa často využíva  ventilátor LIMODOR FM-AP na omietku s výfukovým potrubím dozadu. Jednoduchšia inštalácia minimalizuje zásah do stavby a kúpeľňových obkladov.

 

Dôležité upozornenie – pri všetkých spôsoboch montáže dôsledne dbať na to, aby boli súčasti vetracieho systému riadne upevnené a pri činnosti ventilátora nerezonovali. Odporúča sa vibráciu voľného nemurovaného potrubia odhlučniť obalením izolačnou textíliou alebo montážnou penou.

 

Z garančných dôvodov, ale aj z dôvodov poistných podmienok platných pre celý objekt, je žiaduce, aby odborné stavebno-montážne aj elektrikárske práce vykonal certifikovaný odborník. 

 

Pracovný postup:

 

Práce pri montáži do steny, alebo do plného plafónu v etape začiatku rekonštrukcie:

 1. Označiť si na stene/plafóne miesto, kam má byť ventilátor umiestnený.

 2. Označiť na stene miesta na vŕtanie podľa priloženej šablóny
  - diery cez stenu na potrubie od výfuku ventilátora, ktorý má Ø 80 mm 
  - dierok pre hmoždinky na priskrutkovanie plášťa ventilátora na stenu/plafón (obr. 03)
  - oproti zadnému otvoru pre elektrokábel na plášti ventilátora

 3. Vyvŕtať diery/otvory do steny/plafónu na označených miestach

 4. Priviesť elektrokábel s dĺžkou 100 mm, minimálne s tromi, ale odporúča sa s piatimi vodičmi.

 5. a) Ak má byť výfukový vzduch vyvedený cez stenu do exteriéru, dohliadnuť, aby bola diera vyspádovaná mierne smerom von. Do diery vložiť vetracie potrubie s vnútorným Ø tesne nad 80 mm. Na fasáde s malým presahom. Vetracie potrubie uložiť do diery (upevniť/zatesniť/obmurovať) tak, aby popri ňom nefúkalo a neskôr pri vetraní v stene nerezonovalo. Vhodným zakončením vetracieho potrubia na fasáde je vonkajšia mriežka LIMODOR s protihmyzovou sieťkou. Potrubie na fasáde zrezať tak, aby tesne zapadlo do nosnej časti vonkajšej mriežky. Nosnú časť mriežky priskrutkovať s miernym odsadením a jemným zaklapnutím nasadiť kryt mriežky s šikmými lamelami tak, aby prípadný kondenz a dažďová voda boli dovádzané od fasády.
  b) Ak má byť výfukový vzduch vyvedený cez stenu/plafón do stúpačkového potrubia, priviesť do diery od stúpačkového potrubia spojovacie vetracie potrubie s vnútorným Ø tesne nad 80 mm. Dohliadnuť, aby za stenou/plafónom pokračovalo spojovacie vetracie potrubie so spádom od ventilátora.

 6. Cez káblový otvor v plášti ventilátora priviesť k svorkovnici elektrický kábel s potrebným počtom žíl (podľa schémy zapojenia v závislosti od použitej elektroniky a s dĺžkou približne 100 mm)
 7. Výfukové hrdlo tesne pripojiť v stene/plafóne k vetraciemu potrubiu od stúpačkového potrubia.

 8. Plášť ventilátora pevne priskrutkovať k stene. Tichý chod ventilátora podporí vloženie protivibračnej podložky medzi plášť ventilátora a stenu/plafón, ktorá zabráni neželanej vibrácii a zvýšeniu hluku.

 9. Odstrániť 8 mm izolácie z koncov žíl elektrokábla a osadiť ich do otvorov bezskrutkovej odnímateľnej svorkovnice dôsledne podľa schémy zapojenia. (obr. 04) (obr. 05)

 10. Podľa schémy zapojenia prispôsobiť ističe a vypínače v elektroinštalácii stavby.

 11. Do plášťa ventilátora LIMODOR FM-UP vložiť montážnu kartónovú vložku, ktorá je súčasťou dodávky. Vložka zabráni znečisteniu vnútra plášťa pri ďalších rekonštrukčných prácach. Takto je plášť pripravený na osadenie dúchadla a krytu v etape po maliarskych a obkladačských úpravách.

 

Finálne práce v etape po maliarskych a obkladačských prácach

 1. Vybrať z plášťa montážnu kartónovú vložku. Dúchadlo priložiť k čistému plášťu tak, aby výfuk dúchadla smeroval k výfukovému hrdlu a zástrčka na zadnej strane elektroniky motora do svorkovnice. Dúchadlo bez náradia jemným tlakom zatlačiť až zaklapne.
 2. Filter uložiť hrubšou stranou na veko dúchadla, na plášť ventilátora nasunúť rám a kryt ventilátora jemne zatlačiť až zaklapne. (obr. 06) (obr. 07)
 3. Skontrolovať pripojenie vypínačov a správne pripojenie ističov či zodpovedajú príslušnej schéme zapojenia.
 4. Ak áno, zapnúť ističe, priviesť elektrický prúd do okruhu a vyskúšať správnu činnosť ventilátora LIMODOR FM-AP a jeho príslušenstva.

 

Tri rady k montáži:

 • Ak je potrebné zmeniť smer výfuku zboku dozadu alebo opačne, nie je to možné bez kúpy náhradného medzikusu.
 • Ak ventilátor po zapnutí nebeží, overte, či je privedený prúd k ventilátoru, či nie je zapnuté relé s oneskoreným štartom, či je zapojenie vykonané presne podľa schémy.
 • Ak chcete skontrolovať pripojenie elektriny do svorkovnice je potrebné vybrať z plášťa dúchadlo. Uvoľnite krížovým skrutkovačom tri lesklé skrutky na dúchadle. Posuňte skrutky v kanáliku smerom k osi dúchadla. Tak uvoľníte fixačné pružiny dúchadla. Nenásilne vyberte dúchadlo z plášťa. Následne posuňte skrutky na pôvodné miesto a dotiahnite. Pripravíte tak pružiny na opätovné osadenie dúchadla do plášťa.

montaz-fm-ap

 

- schéma elektrického zapojenia