baner limodor fm

Vytlačiť

Montážny návod

 

LIMODOR AirVital - Montáž na omietku

 

Pre renováciu (dodatočnú montáž) sa ponúka jednoduchá montáž lokálneho vetracieho zariadenia LIMODOR AirVital vo vyhotovení na omietku. V štandardnej verzii LIMODOR AirVital s horným displayom do montážnej výšky najviac 1800 mm, alebo v obrátenej verzii LIMODOR AirVital-V s dolným displayom pre montáž bližšie k stropu, aby bol display pohodlne kontrolovateľný. V závislosti od hrúbky steny je potrebné zvoliť správne dvojcestné potrubie. Pre hrúbku steny do 430 mm s dĺžkou potrubia 395 mm (výr. č. 45202), pre hrúbku steny do 930 mm s dĺžkou potrubia 895 mm (výr. číslo 45203).

 

Dôležité upozornenie – pri všetkých spôsoboch montáže dôsledne dbať na to, aby boli súčasti vetracieho systému riadne upevnené a pri činnosti ventilátora nerezonovali. Odporúča sa vibráciu voľného nemurovaného potrubia odhlučniť obalením izolačnou textíliou alebo montážnou penou. 

 

Z garančných dôvodov, ale aj z dôvodov poistných podmienok platných pre celý objekt, je žiaduce, aby odborné stavebno-montážne aj elektrikárske práce vykonal certifikovaný odborník.

 

Odborník zvládne práce v krátkom čase. Vyvŕta otvor s priemerom 125 mm s ľahkým spádom smerom von do vonkajšieho múru. Dvojcestné potrubie spojí s vetracím zariadením a zasunie ho do vyvŕtanej diery. Zariadenie pevne priskrutkuje podľa šablóny na stenu. Prípadné nerovnosti steny vyrovná gumenými alebo penovými podložkami a tým zníži riziko prenosu vibrácií. Dvojcestné potrubie odreže v jednej rovine s vonkajšou fasádou a namontuje kryt na vonkajšej fasáde. Elektrický kábel zasunie do zástrčky a lokálne vetracie zariadenie LIMODOR AirVital je pripravené na prevádzku.

 

 

LIMODOR AirVital - Montáž pod omietku

 

Pre novostavby sa uprednostňuje montáž lokálneho vetracieho zariadenia LIMODOR AirVital pod omietku. Dôležitým príslušenstvom je podomietkové teleso z polystyrénu. Poskytuje niekoľko užívateľských výhod. Umožňuje presné uloženie lokálneho vetracieho zariadenie LIMODOR AirVital hlbšie do mäkkého a čistého lôžka v stene ako aj dokonalé zalícovanie na vonkajšej fasáde budovy. Zariadenie je opticky aj zvukovo menej nápadné. Navyše možno zariadenie bez problémov demontovať pri prípadných údržbových prácach.

 

Aj pre montáž pod omietku sú vhodné obe verzie - LIMODOR AirVital s horným displayom do montážnej výšky najviac 1800 mm, alebo v obrátenej verzii LIMODOR AirVital-V s dolným displayom pre montáž bližšie k stropu, aby bol display pohodlne kontrolovateľný.

 

Z garančných dôvodov, ale aj z dôvodov poistných podmienok platných pre celý objekt, je žiaduce, aby odborné stavebno-montážne aj elektrikárske práce vykonal certifikovaný odborník.

 

Pre zručného odborníka sú to jednoduché pracovné úkony. V etape hrubej stavby presne zamuruje do vonkajšej steny podomietkové teleso a privedie sa k nemu elektrické vedenie. Aby sa podomietkové teleso počas stavebných prác nepoškodilo a nezašpinilo, zaslepí ho z vnútornej aj vonkajšej strany tesnými montážnymi kartónovými krytkami, ktoré sú súčasťou dodávky. Po ukončení prác na vnútornej a vonkajšej omietke odstráni montážne krytky a po elektrickom zapojení je zariadenie pripravené na finalizáciu montáže. Do rúry privádzaného a odpadového vzduchu vsunie najskôr deliaci mostík a skráti ho na zodpovedajúcu dĺžku. Následne vloží lokálne vetracie zariadenie LIMODOR AirVital do lôžka podomietkového telesa a aj nasadí vonkajší fasádový kryt. Po zapnutí elektriky je lokálne vetracie zariadenie LIMODOR AirVital pripravené na prevádzku.

- REKLAMA - Vyrobíme Vám pružiny z pásky na základe vašej výkresovej dokumentácie

 

 

- stiahnuť - Produktová brožúra LIMODOR AirVital